Xét rằng việc bao gồm các game thủ từ công ty miễn phí cần có lệnh miễn trừ ưu tiên cho nhóm có tài liệu kém nhất, việc thu hút những game thủ hàng đầu trong suốt thời gian chắc chắn sẽ hỗ trợ những nhóm đang sa sút. Do có quá nhiều game thủ bị thương trong suốt giai đoạn bình thường, nên nhiều game thủ tạo ra sau giai đoạn này là những người không có ai sáng tác ngay từ đầu. Một lần nữa, đây là lý do tại sao liên tục duy trì nhóm của bạn tối thiểu sớm nhất là một tuần có thể giúp bạn giành được tổ chức mơ ước của mình.

Mặc dù có nhiều lựa chọn thay thế khác nhau, việc chạy lùi thường có xu hướng trở thành yếu tố đánh dấu yếu tố cao trong phần lớn các tổ chức. Vì thực tế là chạy lùi là những điểm đánh dấu lớn, hãy nhất định xây dựng nhóm ước mơ của bạn xung quanh họ. Điều này có vẻ đủ đơn giản, cài đặt của bạn trong bản nháp sẽ thay đổi đáng kể cấu trúc nhóm của bạn.

Duy trì nhóm của bạn đòi hỏi phải tránh xa nhiều điều “không nên làm” trong việc điều hành nhóm ước mơ của bạn. Không có vấn đề gì nếu nhóm của bạn là một trong những nhóm tồi tệ nhất trong tổ chức, việc bỏ nhóm của bạn có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của những người còn lại trong nhóm. Nó có thể mang lại lợi ích không hợp lý cho một số nhóm trong tổ chức và cũng có thể gây hại cho nhiều khả năng play-off của nhóm khác. Xem xét rằng bao gồm cả những game thủ từ công ty hoàn toàn miễn phí cần có lệnh miễn trừ ưu tiên cho nhóm có tài liệu tồi tệ nhất, việc thu hút những game thủ hàng đầu trong suốt thời gian chắc chắn sẽ hỗ trợ những nhóm đang sa sút.

Giữ nhóm của bạn liên quan đến việc ngăn chặn một số điều “không nguyễn quang hải facebook nên” trong việc điều hành nhóm ước mơ của bạn. Không có vấn đề gì nếu nhóm của bạn là một trong những nhóm tồi tệ nhất trong tổ chức, việc bỏ nhóm của bạn có thể ảnh hưởng đến kết quả của các nhóm còn lại. Nó có thể mang lại lợi ích bất chính cho một số nhóm trong tổ chức và cũng có thể gây hại cho nhiều khả năng play-off của nhóm khác.

Cho dù bạn tin rằng nhóm sáng tác của mình xuất sắc đến đâu về tổng thể, bạn sẽ không giành được bất kỳ loại tổ chức nào nếu bạn không giữ gìn nhóm của mình.

Một số lần bất bại không có nghĩa là bất cứ điều gì nếu các game thủ của bạn trong suốt trận play-off được so tài với những kẻ thách thức khó khăn. Bất kể bạn cho rằng nhóm sáng tác của bạn có tuyệt vời đến đâu về tổng thể, bạn sẽ không giành được bất kỳ loại hình tổ chức nào nếu bạn không duy trì nhóm của mình.

Nếu bạn bị hạn chế về thời gian rảnh rỗi, một số tổ chức bóng đá trong mơ sử dụng một tờ khai miễn phí phù hợp với mọi người, bất kể bạn hiểu về bóng đá trong mơ của bạn như thế nào. Tôi khuyên bạn nên xuất bản những thứ này trước khi chuyển đến bản nháp của bạn để bạn có thể sẵn sàng tốt hơn nhiều và cũng đưa ra lựa chọn nhanh hơn do thực tế là rất nhiều bản nháp chỉ cho phép một khoảng thời gian cụ thể khi đến lượt bạn chọn. Các trang tách ra cũng có giá trị để ghi lại những gì game thủ đã thực sự được chọn và cũng để duy trì các tab về những game thủ mà bạn đã thực sự chọn trong nhóm của mình.

Xử lý nhóm bóng đá trong mơ của bạn bao gồm rất nhiều việc nên làm cũng như không nên làm trong khi chuẩn bị cho, trong suốt, cũng như sau giai đoạn NFL. Có thể mất một khoảng thời gian nhưng chắc chắn việc chuẩn bị hiệu quả để có một kỳ kinh hiệu quả sẽ thực sự có lợi cho bạn.